tillbaka

 

 SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONENS KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

2012-02-05 – Nr 1

 

Plats: Jotun

Närvarande:

Marianne Johansson, Christer Fröje, Lena Frisell, Barbro Fridström, Titti Karlström, Helena Eliasson, Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg.

Anmält förhinder: Renée Selander

 

 1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

 1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

 1. Val av justeringsman.

Christer Fröje utsågs till att justera dagens protokoll.

 1. Styrelsens konstitution.

Styrelsen konstituerade sig som följer:

Ordförande, WT ansvarig                    Marianne Johansson

Vice ordförande                                     Christer Fröje

Sekreterare                                             Lena Frisell

Kassör                                                     Barbro Fridström

Utbildningsansvarig                             Titti Karlström

Jaktansvarig                                           Helena Eliasson

Ledamot                                                  Renée Selander

Suppleant, bitr. utbildningsansv.       Jaana Kapuli

Suppleant                                               Jan-Inge Glenberg

 1. Firmatecknare (Beslut om omedelbar justering av denna paragraf).

Styrelsen beslutade att ordförande Marianne Johansson och kassör Barbro Fridström tecknar firmans konto var för sig.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 1. Lägesrapport våra aktiviteter.

Anette och Tina kommer att starta en nybörjarkurs i vår. Christer och Lise kommer att hålla en temakurs i vår.

Marianne kontaktar Kristina Forsell angående viltspårkurs.

 1. Sjösvängen, domare, domargåvor, priser.

Beslutades att tillfråga Elisabeth Kartler som domare. Domargåva samt till vinnande lag  inköps från Rep & Lera. Barbro skänker 7 kopparmuggar.

Lena har inhandlat Benis HP

 1. Avgifter för inoff. jaktprovet, priser samt funktionärsersättning.

P.g.a. ökade utgifter beslutades att höja avgiften till 200:- för dummies och 250:- för vilt.

Funktionärer får en övernattning gratis (200:-).

Mari-Ann ställer upp som skytt på söndag. Lena tillfrågar Anita om lördagen.

Lena har köpt in 25 st nya rosetter samt en del vilt. Ytterligare vilt beställt från Jonathan.

Domargåva: vin.

 1. WT-cup, domare, priser.

Marianne har beställt dummies till domarens val. Barbro kollar vad hon kan få fram för priser.

Marianne undersöker hur mycket ammunition vi har i lager. Vin till domarna.

Lena köper glas till vinnarna i varje klass.

 1. Föredrag.

Förslaget från årsmötet om Per Jensen verkar intressant och styrelsen beslutade att försöka få hit honom i höst. Plats: Hundens Hus nya lokal under Husdjurshälsan. usdjHH

Styrelsen föreslår att Renée tar kontakt med honom.

 1. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

 1. Nästa möte.

Bestämdes till den 26 mars kl. 18.30 på Husdjurshälsan.

 1. Avslutning.

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

 

…………………………………..           ……………………………………..

Marianne Johansson, ordförande     Lena Frisell, sekreterare

 

 

…………………………………….

Christer Fröje, justerare