"Gerdas träning" 2014

                  Tack Jan-Inge för en härlig dag på dina marker.