WT-Domarutbildning 2014

                                                Kursdeltagare                                (Resultat provekipage)
 
Domareleverna samlade: Jan-Inge Glenberg, Lisbeth Johansson, Richard Bengtsson, Birgitta Norén, Pernilla Ernst och Patricia Benois
Domarelev Richard fullt koncentrerad Ett ekipage i väntans tider
Domareleverna Richard och Jan-Inge i "arbete" Jan-Inge instruerar Elisabeth
 Patricia och Lisbeth dömer  Patricia och Lisbeth dömer
Domarelev Birgitta skriver Elit gänget, Ulf, Sanna och Lise står beredda
Renee' funderar Lena och Moltas på G
Helene och Ozze står och funderar - Vad skall hända nu?