Resultat WT Cup Kilanda  2015  
stort tack till Lisbeth Johansson, Kilanda Cementgjuteri AB,  
som sponsra oss med marker och lokaler.        

 

Resultat NKL
Resultat ÖKL
Resultat EKL