JaktinternatSämsholm2018-07-24 - 2018-07-27

Resultat

msholm mästare + vinnare av ökl: Ingela Sjöberg med Vira
2:a ökl - Lars Andersson med Ada
3:a ökl: Lena Nordqvist med Beda 

1:a nkl: Jaana Kapuli med Millie
2:a nkl: Ann-Sofie Helin med Bruno

Instruktörer/domare: Sten Samson