OBS!! OBS!!

Göteborgssektionen hemsida kommer inte längre att uppdateras.

Göteborgssektionen hemsida kommer att samköras med SSRK Västras hemsida.

Nuvarande information kommer att finnas tillgänglig under 2020.