Välkommen!

Så här gör du för att bli medlem i SSRK, -Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Du kan bli medlem antingen genom att anmäla dig direkt  på SSRK's Västras hemsida  ssrk/vastra.se eller också genom att kontakta SSRK's kansli. Bor du i Västra Götaland tillhör du automatiskt SSRK Västra avdelningen. 

Som medlem är du välkommen att delta i alla arrangemang som anordnas av SSRK och dess lokalavdelningar, t.ex utställningar, viltspårprov och jaktprov. Det anordnas kurser i bland annat apporteringsträning, lydnadsträning, jaktträning och naturligtvis även valpkurser. Det anordnas också olika intressanta föreläsningar och seminarier där du som medlem kan delta. Du får också medlemstidningen Apportören som utkommer med 4 nr/år.

Medlemskapet är rullande, d v s att man är medlem ett år framåt från den månad man betalar in avgiften. 


MEDLEMSAVGIFTER per år fr o m 2007
Enskild medlem: 350:-
Familjemedlem: 100:-
Medlem i utlandet 400:-
Uppfödare betalar för valpköpare: 130:-/st

Pg-konto: 1826898-7 
Glöm inte att skriva ditt namn och adress på pg-talongen. 

Kontakta SSRK:s Kansli vid frågor
 tel 08-795 33 80 eller mail info@ssrk.se