Ordföranden har ordet!

Tack alla för ett för ett engagerat och bra jobbat 2017.

Året som gått har varit fullt med olika aktiviteter.

Årsmöte i februari, i mars hade vi klappjakt följt av ”Gerdas träning”.

April fick våra instruktörer en väl förtjänt utbildnings helg senare i månaden

var det dags för viltspårshelg med viltspårsmästerskap.

Mitten på maj hade vi vårt inofficiella jaktprov för retriever NKL under dagarna två.

Något senare i maj var det WT cupen som stod på agendan.

Sjösvängen på Sämsholm gick av stapeln i juni, alltid lika uppskattad lagtävling.

Jaktinternat i juli med instruktörer från Danmark blev en lyckad tillställning.

Funktionärsträff samt domarkonferens hade vi i augusti.

Ett tråkigt smolk i bägaren var att jaktleken tyvärr blev inställd pga. för få anmälda.

Ljuspunkt i november var samverkansmöte rörande WT-cupen, vi som träffades var

Västra avdelningen och dess sektioner samt Göteborgssektionen.

Avslutning av arbetsåret var sista helgen i november med styrelsemöte och instruktörsmöte.

Under året har det hållits en hel del kurser med varierande teman.
 

Åter igen tack för allt engagemang och hjälp av funktionärer, styrelsemedlemmar, markägare.
 

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År till er alla.
 

Vi syns på aktiviteter och kurser under 2018  

Ord. Eva Sjölinder-Hansson