Här finner du protokoll för 2019
 
Konstituerande möte
Styrelseprotokoll nr 2