Göteborgssektionens styrelse 2019
 

Ordförande
 

 

 

 

Eva Baggersgård
Tokatorp 195
446 94 Skepplanda
Mobil: 070-6638268
Mail: ebagg@telia.com, eva.baggersgard@kungalv.se  

Vice ordförande
Utbildningsansvarig
  Rolf Brandt
Torstövägen 16
44345 Sjövik
Tel 0302-43348
Mob. 070-5415600
Mail: jhd8111@gmail.com


 

 

 

Sekreterare
  

Eva Sjölinder-Hansson
Mollsjönäsvägen 10
449 70 Nödinge
Mobil: 070-6721944
Mail: eva.sjolinder@gmail.com

 

Kassör
 

 

 

 

 

 

Lena Hansson
Bueråsvägen 2
439 91 Onsala
Mobil: 073-6239567
Mail: lenahansson9@gmail.com 
Ledamot
Jaktansvarig
WT Ansvarig 

Maria Smedh
Rygatan 57
431 63 Mölndal
Mobil: 070-2983424
Mail: Maria Smedh

Suppleant
Kontakt för Studiefrämjandet utbildning
Marianne Johansson
Björboåsen 40
443 73 Gråbo
0302-424 10
Mobil: 070-6463416
Mail: vattlestugan@hotmail.com
 

 

Suppleant
 
Ann Savsjö
Björnekärrsvägen 1
437 41 Lindome
Mobil:
070-3581641
Mail: annsavsjo@telia.com 

Suppleant

Lars Petersen
Björnekärrsvägen 1
437 41 Lindome
Mobil: 070-6003453
Mail: larspetersen@telia.com


 

Adjungerad
Webmaster

Christer Fröje
Ljungkullen 1
511 97 Hajom
Mobil: 070-5862028
Mail: christer.froje@gmail.com